Badania naukowe nad Łukowską Krą Jurajską – druga edycja

przez | 31 marca 2017

Dzięki współpracy Muzeum Regionalnego w Łukowie, Starostwa Powiatowego w Łukowie oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ponad 30-osobowa grupa studentów zrzeszonych w kole Naukowym Geofizyków, Paleontologów oraz Geografów PERM, pod opieką doktora Macieja Mendeckiego, badała w dniach 13-19.03.2017 r. Łukowską Krę Jurajską. Podczas pobytu w Łukowie studenci prowadzili swoje prace w okolicach Zimnej Wody oraz wzdłuż trasy Łuków – Gołaszyn. W wolnym czasie mieli także okazję zwiedzić ekspozycje prezentowane w naszym muzeum, zbadać największy skarb Ziemi Łukowskiej – unikalne AMONITY znajdujące się w naszej placówce oraz podzielić się wstępnymi wynikami badań. Efekty swoich prac oraz wykład na temat pięciu okresów wielkiego wymierania w dziejach Ziemi przedstawili podczas konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie. Naukowcy przeprowadzili także warsztaty paleontologiczne oraz geofizyczne. Biorący licznie udział w tym wydarzeniu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łukowskiego mogli m.in. zobaczyć jak się bada rozchodzenie fal sejsmicznych w terenie, mogli także wziąć udział w zabawie terenowej w geocaching.

Muzeum Regionalne w Łukowie zapewniło studentom opiekę merytoryczną w zakresie nadzoru nad prowadzeniem prac, przekazało również niezbędne informacje o miejscach, które były przedmiotem badań, a także zapoznało uczestników z historią naszego regionu. Powyższe działania były możliwe dzięki projektowi „GeoHazardSilesia – Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi„, w którym Uniwersytet Śląski bierze udział.