,,Bądźcie doskonałymi jako Ojciec wasz niebieski doskonałym jest” 100-lecie utworzenia Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

Wystawa jubileuszowa z okazji 100 rocznicy utworzenia Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie (2021 r.). Na wystawie zaprezentowanych zostało wiele eksponatów, pamiątek, dokumentów oraz zdjęć związanych z historią parafii. Ekspozycja mieści się w budynku poklasztornym znajdującym się za kościołem Podwyższenia, na I piętrze, w sali nr 17.