Biblioteka

Księgozbiór zawiera ponad 2000 woluminów z zakresu dziedzin reprezentowanych w muzeum: etnografii, historii sztuki, historii regionu oraz muzealnictwa. Zbiór biblioteczny jest udostępniany pracownikom naukowym, nauczycielom, studentom i młodzieży szkolnej. Z księgozbioru można korzystać na miejscu w muzeum. Księgozbiór uzupełnia 76 egzemplarzy prac magisterskich przekazanych przez absolwentów kilku uczelni korzystających z konsultacji oraz dokumentów i materiałów znajdujących się w muzeum dotyczących regionu łukowskiego.

Muzeum posiada w zbiorach ok. 5000 negatywów i przeźroczy. Są to zdjęcia zabytków już prawie nieistniejącej drewnianej architektury wsi jak też innych zabytków znajdujących się na terenie powiatu łukowskiego oraz dokumentacja fotograficzna wystaw i reprodukcja zdjęć do celów ekspozycyjnych.