DSC_0037   DSC_0023

Aktualnie  muzeum   posiada   stałą   ekspozycję  paleontologiczną,  prezentującą  amonity  z  tutejszych  jurajskich  kier  lodowcowych.

AMONITY – wymarłe morskie głowonogi, o symetrycznej, płaskiej  oraz   zakręconej  skorupie,   podobnej   do   zwiniętych   rogów egipskiego  boga   AMONA   (stąd  właśnie  wzięła  się  potoczna  nazwa  tych  bezkręgowców).  Ich szczątki występują w skałach osadowych pochodzenia morskiego. Amonity występowały w jurze środkowej – keloweju (ok.165-160 milionów lat temu).

Skąd amonity wzięły się w okolicach Łukowa, skoro to zwierzęta morskie? To sprawka lądolodu skandynawskiego, który przetransportował je z okolic dzisiejszej Kłajpedy w zachodniej Litwie w okolice Łukowa – czyli Łukowskiej Kry Lodowcowej.

Jurajska kra lodowcowa znajduje się w Łukowie, obecnie wzdłóż ulic Żelechowskiej i Patoki (na terenie byłej Cegielni) oraz na pograniczu Łukowa i Gołaszyna.

Z fauny zachowanej w złożach kry jurajskiej najliczniej reprezentowane są bezkręgowce pochodzenia morskiego, w szczególności amonity, belemnity, łodziki, ramienionogi, liliowce, małże i ślimaki. Faunę tę cechuje wyjątkowo bardzo dobry stan zachowania.