Amonity

DSC_0037   DSC_0023

Aktualnie muzeum posiada stałą ekspozycję paleontologiczną, prezentującą amonity z tutejszych jurajskich kier lodowcowych.

AMONITY – wymarłe morskie głowonogi, o symetrycznej, płaskiej i zakręconej skorupie, podobnej do zwiniętych rogów egipskiego boga AMONA (stąd właśnie wzięła się potoczna nazwa tych bezkręgowców). Ich szczątki występują w skałach osadowych pochodzenia morskiego. Amonity występowały w jurze środkowej – keloweju (ok.165-160 milionów lat temu).

Skąd amonity wzięły się w okolicach Łukowa, skoro to zwierzęta morskie? To sprawka lądolodu skandynawskiego, który przetransportował je z okolic dzisiejszej Kłajpedy w zachodniej Litwie w okolice Łukowa – czyli Łukowskiej Kry Lodowcowej.

Jurajska kra lodowcowa znajduje się w Łukowie przy ul. Żelechowskiej (na terenie byłej Cegielni) oraz na pograniczu Łukowa i Gołaszyna.

Z fauny zachowanej w złożach kry jurajskiej najliczniej reprezentowane są bezkręgowce pochodzenia morskiego w szczególności amonity, belemnity, łodziki, ramienionogi, liliowce, małże i ślimaki. Faunę tę cechuje bardzo dobry stan zachowania.