Dokumenty i materiały historyczne

 

011    11

 

Gromadzimy dokumenty i materiały historyczne, dotyczące przeszłości Łukowa i okolic, oraz fotografie zabytków architektury i przyrody Ziemi Łukowskiej, w tym już niemal nieistniejącej architektury drewnianej wsi.

W naszych zbiorach znajdują się też dokumenty z okresu międzywojennego od 1915 do 1939 roku, z okresu okupacji m.in.: księga aresztowanych przez gestapo w czasie od 1 kwietnia 1942 roku do 12 lipca 1943 roku, która zawiera 1084 nazwiska ludzi pochodzących z Łukowa i powiatu łukowskiego, zbiór dokumentów osób wywiezionych do Niemiec, ulotki i ogłoszenia oraz inne pisma z tego okresu.

W naszych zbiorach znajdują się też cenne militaria, min. kurtka mundurowa używana podczas II wojny przez żołnierza Pierwszego Pułku Pancernego walczącego na zachodzie w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej gen. Maczka.