Edukacja

DSC_9892x    DSC_9393x

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Edukacja młodego pokolenia, przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji zarówno ludowych jak i narodowych stanowi jeden z głównych celów naszej placówki. Oprócz wystaw Muzeum Regionalne w Łukowie proponuje również działalność oświatową, która wiąże się z prowadzeniem lekcji muzealnych, związanych tematycznie z aktualnymi wystawami oraz wydarzeniami, a także poświęconych historii Ziemi Łukowskiej. Muzeum współpracuje ze szkołami z terenu miasta i powiatu. Współpraca ta wyraża się w organizowaniu prelekcji oraz krótkotrwałych ekspozycji w szkołach, jak również organizowaniu konferencji popularnonaukowych.  Prowadzimy także warsztaty z zakresu tradycyjnej twórczości ludowej (warsztaty wielkanocne, bożonarodzeniowe, rzeźbiarskie oraz w okresie ferii zimowych), a także organizujemy gry miejskie oraz konkursy tematyczne, związane z historią i przyrodą naszego regionu.

Zapraszamy do współpracy.