Festyn Rodzinny z Geologią z udziałem Muzeum Regionalnego w Łukowie

W dniu 9 czerwca 2019 r. na terenie Zespołu Szkół w Gołaszynie już po raz trzeci odbył się Festyn Rodzinny z Geologią. Wydarzenie poprzedziła plenerowa msza św., w której uczestniczyli mieszkańcy Ziemi Łukowskiej oraz osoby przybyłe na Festyn. Organizatorami Festynu Rodzinnego z Geologią byli: Zespół Szkół w Gołaszynie, Gmina Łuków oraz Lokalna Grupa Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”. W wydarzeniu wzięło udział również Muzeum Regionalne w Łukowie, podczas którego placówka zaprezentowała wystawę łukowskich amonitów.