Informacja o otwarciu

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.04.2020 r. od dnia 4 maja 2020 r., niektóre instytucje kultury, w tym muzea mogą zostać otwarte. Po wejściu w życie stosownego Rozporządzenia Rady Ministrów organ prowadzący po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie podejmie decyzję o otwarciu naszej placówki. O dacie otwarcia muzeum jak również o wymogach zachowania bezpieczeństwa wśród osób zwiedzających poinformujemy Państwa niezwłocznie poprzez naszą stronę internetową i Facebooka.