Warsztaty „Jak to ze lnem było”

W dniu 27.10.2017 r. w Muzeum Regionalnym w Łukowie odbyły się warsztaty tematyczne zorganizowane pod hasłem ,,Jak to ze lnem było”, w których udział wzięło ponad 100 osób. Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na dwie grupy. Każda z grup najpierw oglądała film pt. „Len”, ukazujący tradycyjny sposób obróbki lnu od zasiania ziarna do uszycia tkaniny, a następnie zwiedzała wystawę etnograficzną pt. ,,W polu i w zagrodzie”, na której prezentowane były min. narzędzia związane z obróbką lnu. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie olejarni Roberta Janowskiego w Turzych Rogach. Spotkanie w Turzych Rogach było okazją do zdobycia wiedzy na temat tłoczenia olejów na zimno z różnego rodzaju ziaren. Wyjazd do olejarni był możliwy dzięki przedsiębiorstwu PKS S.A. w Łukowie, z którym Muzeum Regionalne w Łukowie współpracuje od ponad 2 lat.