Kolejny plener rzeźbiarski w Muzeum Regionalnym w Łukowie

Muzeum Regionalne w Łukowie ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Łukowa i Ziemi Łukowskiej na plener rzeźbiarski pt. ,,Ziemia Łukowska w tamtych latach”, który odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. /czwartek/ o godz. 12:30 na dziedzińcu muzealnym obok znajdującej się pracowni rzeźbiarskiej. Będzie on połączony z warsztatami rzeźbiarskimi dla dzieci i młodzieży.

 

Zadanie otrzymało wsparcie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Łukowskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. Plener organizowany już po raz czwarty, będzie wydarzeniem kulturalnym, służącym rozwojowi i promocji twórczości ludowej, w tym sztuki rzeźbienia na terenie powiatu łukowskiego. Podczas pleneru powstaną trzy przestrzenne rzeźby nawiązujące do tematyki historii i kultury Ziemi Łukowskiej. Do udziału zaproszeni zostali znani artyści rzeźbiarze z terenu powiatu łukowskiego: Krzysztof Osak, Piotr Czubaszek oraz Małgorzata Goławska. Warsztaty rzeźbiarskie skierowane zostały do dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego, podczas których przekazane zostaną wszystkim uczestnikom podstawowe informacje związane z techniką i formą rzeźbienia.

Organizatorami imprezy są: Muzeum Regionalne w Łukowie, Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Łukowie.