Kolejny plener rzeźbiarski w Muzeum Regionalnym w Łukowie

przez | 17 września 2019

 

Zadanie otrzymało wsparcie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Łukowskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. Plener organizowany już po raz czwarty, będzie wydarzeniem kulturalnym, służącym rozwojowi i promocji twórczości ludowej, w tym sztuki rzeźbienia na terenie powiatu łukowskiego. Podczas pleneru powstaną trzy przestrzenne rzeźby nawiązujące do tematyki historii i kultury Ziemi Łukowskiej. Do udziału zaproszeni zostali znani artyści rzeźbiarze z terenu powiatu łukowskiego: Krzysztof Osak, Piotr Czubaszek oraz Małgorzata Goławska. Warsztaty rzeźbiarskie skierowane zostały do dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego, podczas których przekazane zostaną wszystkim uczestnikom podstawowe informacje związane z techniką i formą rzeźbienia.

Organizatorami imprezy są: Muzeum Regionalne w Łukowie, Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Łukowie.