Konferencja naukowa pt. ,,Miasta, miasteczka i miejscowości związane z księdzem Janem Krzysztofem Klukiem” w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

przez | 16 września 2019

 

W dniu 13.09.2019 r. dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie Mariusz Burdach wziął udział w konferencji naukowej pt. ,,Miasta, miasteczka i miejscowości związane z księdzem Janem Krzysztofem Klukiem” zorganizowanej przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Jan Krzysztof Kluk urodził się 13.09.1739 r. w Ciechanowcu, był polskim przyrodnikiem i księdzem. Kształcił się początkowo w Warszawie, następnie w Drohiczynie oraz w kolegium Pijarów w Łukowie, gdzie jego ojciec z zawodu architekt był budowniczym łukowskiej Kolegiaty. W 1761 r. wstąpił do seminarium duchownego Ks. Misjonarzy u św. Krzyża w Warszawie, które ukończył w 1763 r. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1763-1767 był kapelanem domowym w Nurze u Tomasza Ossolińskiego starosty nurskiego. Dzięki jego wsparciu, w roku 1767 otrzymał stanowisko administratora i proboszcza bogatej parafii w Winnej, a 3 lata później objął probostwo w Ciechanowcu, gdzie założył muzeum rolnictwa. Brał udział w pracach Towarzystwa Ksiąg Elementarnych. W 1780 r. otrzymał tytuł doktora nauk wyzwolonych i filozofii Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie oraz „Akademii Wileńskiej Kolegium Fizycznego Towarzysza”, za zasługi na polu szerzenia kultury rolnej oraz wiedzy przyrodniczej. W roku 1781 otrzymał również od króla Stanisława Augusta złoty Medal Merentibus.

Uzyskał także kilka godności duchownych, był kolejno, m.in. kanonikiem kruszwickim, brzeskim, inflanckim a następnie dziekanem drohickim. Zmarł 2 lipca 1796 r. w Ciechanowcu i tam został pochowany.