Konkurs „Najpiękniejsza łukowska choinka”

przez | 25 listopada 2016

 

Regulamin konkursu:

„Najpiękniejsza łukowska choinka”

Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie.

Cel: Wykonanie choinki z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu.

Zasady konkursu:

  1. Materiał i technika wykonania dowolna, jedynym ograniczeniem jest wysokość, która nie może przekroczyć 50 cm.

  2. Choinkę należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

  3. Termin dostarczenia choinki upływa dnia 15.12.2016 r.

  4. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  5. Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem i nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie w trakcie przesyłki.

  6. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U.Nr133,poz. 833 z późn. zm).

  7. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.

  8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

  9. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie zwycięzców nastąpi w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.