Międzynarodowa umowa o współpracy

W dniu 14 października 2016 r. pomiędzy Muzeum Regionalnym w Łukowie oraz Obwodowym Muzeum Krajoznawczym w Brześciu Republika Białorusi została podpisana umowa dotycząca współpracy kulturalnej.

Głównym celem podpisanej umowy jest wymiana doświadczeń w pracy dotycząca różnych kierunków działalności muzealnej, popularyzacja kultury poprzez międzynarodowe przedsięwzięcia i wystawy dotyczące głównie historii narodu polskiego i białoruskiego. Przy okazji pobytu w Brześciu polska delegacja miała okazję zwiedzić przepiękne brzeskie muzea oraz historyczną Twierdzę Brzeską.