Nagroda im. Oskara Kolberga dla Mieczysława Zawadzkiego – łukowskiego rzeźbiarza

przez | 17 czerwca 2016

 

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor ustanowiona została w 1974 r., przyznawana jest w uznaniu dokonań twórczych, artystycznych, naukowych oraz za działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną. Nagroda od początku swego istnienia przyznawana jest pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizację konkursu sprawuje Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddziałem – Muzeum im. Kolberga w Przysusze. Nagroda ustanowiona została w 1974 r. na Mazowszu płockim, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego.

Jednym wśród tegorocznych laureatów jest wieloletni łukowski rzeźbiarz – Mieczysław Zawadzki.

Mieczysław Zawadzki należy do grona wybitnych twórców i popularyzatorów sztuki sięgających ludowych tradycji. Urodził się w 1947 r. w położonej niedaleko Woli Gułowskiej wsi Budziska. W rodzinnej okolicy zetknął się w młodości z twórczością ludowych artystów, którzy zainspirowali go do podjęcia własnych prób rzeźbiarskich. Do grona swoich mistrzów zalicza Wacława i Bolesława Susków, Ryszarda Sęka, Mariana Adamskiego, Tadeusza Cąkałę i Tadeusza Lemieszka. Od wielu lat przyjaźni się z innym wybitnym łukowskim rzeźbiarzem Mieczysławem Gaja, z którym od 1994 roku prowadzi zajęcia rzeźbiarskie z dziećmi i młodzieżą. We własnej twórczości tworzy rzeźby pełnoplastyczne i płaskorzeźby. Pracuje w ukochanym przez rzeźbiarzy drewnie lipowym, miękkim, łatwo poddającym się obróbce. Jego prace są pięknie polichromowane. To zasługa żony, Czesławy, która od lat uczestniczy w realizacji pasji męża i żywymi barwami podkreśla formę rzeźb. Rzeźby Zawadzkiego cechuje syntetyczne ujęcie przedstawianej tematyki, zaś w wielopostaciowych kompozycjach umiejętność wyboru najważniejszych elementów dla przedstawianej idei, co czyni ją czytelną dla odbiorcy i atrakcyjną w formie. Od 1977 roku rzeźbiarz przedstawia swoje prace w konkursach sztuki ludowej. Zdobył w nich wiele nagród. Ze szczególnym sentymentem wspomina 10 edycji „Sztuki ludowej Południowego Podlasia” , kiedy to podczas pokonkursowych wystaw przedstawiał prace publiczności muzealnej Białej Podlaskiej, Siedlec i Łukowa. Uczestniczył w kilkunastu zbiorowych wystawach w kraju i za granicą. Od lat przygotowuje własne ekspozycje na targi sztuki ludowej organizowane przy Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym czy Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie. Uczestniczy także w kiermaszach sztuki ludowej w rodzinnym Łukowie, Warszawie i Krakowie. Prace artysty znajdują się w zbiorach polskich muzeów, w tym Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Regionalnego w Łukowie, a także w wielu kolekcjach prywatnych.
Mieczysław Zawadzki od ponad 20 lat aktywnie pracuje na rzecz środowiska łukowskich twórców w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. W latach 1993-2001 był prezesem Oddziału Siedleckiego STL, zaś w kadencji 2005-2009 pełnił funkcje prezesa Oddziału Łukowskiego STL. Był także w latach 1997-2001 członkiem Zarządu Głównego STL.

W 2015 roku, w roku jubileuszu 50-lecia Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Otrzymał także w 2010 roku Złoty Krzyż Zasługi, posiada także odznakę Zasłużonego Działacza Kultury (1986) i Zasłużonego dla Kultury Polskiej (2010). Otrzymał wiele dyplomów, wśród których wysoko ceni Dyplom Ministra Kultury i Sztuki z 1987 r. oraz Dyplom Pamiątkowy Województwa Lubelskiego z 2013 roku.