Noc Muzeów w Muzeum Regionalnym w Łukowie

przez | 8 maja 2019

          Główną atrakcją tegorocznej Nocy Muzeów będzie wystawa czasowa pt. „Bursztyn bałtycki i żywice świata”, przygotowana przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie.

       Bursztyn bałtycki, zwany przez mineralogów sukcynitem, to sfosylizowana żywica drzew iglastych, które rosły na brzegach zbiorników wodnych w czasie eocenu (około 40 milionów lat temu). Znajdowane w nim inkluzje roślinne i zwierzęce pozwalają, odtworzyć środowisko w którym rosły żywicujące drzewa.

        Człowiek od pierwszego spotkania z bursztynem wykorzystywał go do swoich celów. Wykonywał amulety i ozdoby. Wykorzystywał jego właściwości: zapach wydzielający się w trakcie spalania służył do kadzenia bogom i również do odkażania pomieszczeń; jego wygląd (połysk, bogactwo i zróżnicowanie odmian oraz barw) wykorzystywane było i jest do wykonywania przedmiotów ozdobnych: biżuterii dla ciała, akcesoriów biurowych czy przedmiotów wotywnych.

        Właściwości bursztynu miały ogromne znaczenie w medycynie ludowej. Wykorzystywano je nie tylko nosząc biżuterię bursztynową, ale również stosując bursztyn i produkty jego suchej destylacji w środkach medycznych i kosmetykach.

         Prezentowana wystawa pokazuje pochodzenie bursztynu, miejsca jego występowania, inkluzje roślinne i zwierzęce, wykorzystanie surowca od czasów przedhistorycznych do współczesności, inne żywice kopalne oraz imitacje bursztynu.

     Kolejną atrakcją będzie plenerowy występ Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu, która zaprezentuje swoje 3 panele tematyczne:

1) Historia umundurowania Policji Państwowej w latach 1919-1939” – pokaz i omówienie w zakresie:

 • jak zmieniło się oznaczenie stopni i numerów służbowych w policji II Rzeczypospolitej, prezentacja sylwetek mundurów policyjnych z lat 1919-1927, 1929-1936 i 1936-1939 oraz munduru Policji Państwowej Kobiet,

 • pokaz sylwetki policjanta ruchu ulicznego oraz sygnałów kierowania ruchem ulicznym,

 • pokaz pancerza Policji Państwowej oraz tzw. pozycji bojowych,

 • pokaz przedwojennych środków przymusu bezpośredniego.

2) Pokaz „szermierki na bagnety”:

 • szermierka sportowa – zasady walki szablą, szpadą i floretem klasycznym, z krótkimi pokazami walki;

 • szermierka z karabinem – pokaz treningu czwartej zapomnianej dyscypliny szermierczej, jaką była „sportowa szermierka na bagnety”, przeprowadzana specjalnym karabinem szermierczym:
  – omówienie karabinu szermierczego, tzw. „pałki szermierczej”, i karabinu dla juniorów,
  – podstawowe ruchy karabinem – pchnięcia i ciosy, pchnięcia i ciosy z wypadem,
  – walki szermierzy w parach tzw. pałką szermierczą (szkolenie w walkach wstępnych),

– „obrona i atak” walki pałką konta karabin (szkolenie pośrednie),

– walka karabinem szermierczym (szkolenie zaawansowane).

 • porównanie szermierki floretem oraz szablą z szermierką karabinem.

 • pokaz dziania oryginalnych karabinów: Arisaka z 1905 r. (japoński) i Mosin z 1891 r. (rosyjski) z bagnetami.

3) Wystawa statyczna połączona z panelem historycznym pt. Opowieść o karabinie…” – wystawa karabinów połączona z panelem historycznym, poświęconym konstrukcji karabinów z końca XIX wieku, oraz ciekawostki karabinowe.

       Całemu wydarzeniu towarzyszyć będzie kiermasz twórczości ludowej, pokaz motocykli, a także przeprowadzone zostaną konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży. Dla wszystkich uczestników konkursów przewidziano drobne upominki. Ponadto na zwiedzających czekają wystawy stałe, poświęcone historii, etnografii, sztuce ludowej i geologii naszego regionu.

       Organizatorami tegorocznej Nocy Muzeów w Łukowie są: Muzeum Regionalne, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu, Motoweterani Łuków, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Łukowie, Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej Towarzystwo Fruwającej Muchy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łukowie. Wstęp wolny.