Obradowała Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Łukowie

W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Regionalnego w Łukowie, podczas którego dyrektor placówki Mariusz Burdach przedstawił sprawozdanie z działalności muzeum za pierwsze półrocze 2019 r. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady, przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział w Łukowie oraz parlamentarzyści Ziemi Łukowskiej: senator Stanisław Gogacz oraz poseł na sejm Krzysztof Głuchowski, którzy za wspieranie działań muzealnych oraz pomoc w ich realizacji otrzymali serdeczne podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy.

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Regionalnego w Łukowie pragną podziękować wszystkim uczestnikom spotkania za wspólnie realizowaną pracę na rzecz prawidłowego funkcjonowania naszej instytucji oraz dbałość o należyte wypełnianie jej misji i celów statutowych.