Obradowała Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Łukowie

przez | 11 czerwca 2019

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Regionalnego w Łukowie pragną podziękować wszystkim uczestnikom spotkania za wspólnie realizowaną pracę na rzecz prawidłowego funkcjonowania naszej instytucji oraz dbałość o należyte wypełnianie jej misji i celów statutowych.