Obradowała Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Łukowie

W dniu 29.01.2019 r. miało miejsce drugie posiedzenie działającej przy Muzeum Regionalnym w Łukowie członków Rady Muzeum. Głównym tematem spotkania było przedstawienie oraz zaopiniowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego muzeum za rok 2018, a także zatwierdzenie planu pracy placówki na rok 2019.

Jedenastu członków Rady Muzeum nowej kadencji zostało powołanych Uchwałą nr II/31/2018 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. Przewodniczącym Rady został p. Marek Mojski.