Odsłonięcie pamiątkowego kamienia oraz otwarcie ronda imienia Franciszka Wilczyńskiego w Łazach

W dniu 19 stycznia 2018 r. w Łazach odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowego kamienia oraz otwarcie ronda, któremu nadano imię bohatera Powstania Styczniowego i zarazem adiutanta ks. Stanisława Brzóski – Franciszka Wilczyńskiego. Franciszek Wilczyński urodził się w Łazach 23 sierpnia 1842 r. Był uczestnikiem ataku na garnizon rosyjski, brał udział w wielu potyczkach i bitwach. Był adiutantem ks. Stanisława Brzóski i pozostał mu wierny aż do samego końca. Zginął za poświęcenie sprawie narodowej przez powieszenie. Wyrok wykonany został na rynku w Sokołowie Podlaskim 23 maja 1865 r.

W pobliżu miejsca urodzenia powstańca stanął kamień z tablicą pamiątkową a rondo otrzymało jego imię. Podczas uroczystości odczytano uchwałę Rady Gminy Łuków nadającą rondu imię Franciszka Wilczyńskiego, a Małgorzata Szczygielska z naszego muzeum, autorka książki o bohaterze Powstania Styczniowego, przybliżyła jego sylwetkę. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych złożyli kwiaty.

Spotkanie poprowadził dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie Mariusz Burdach oraz Katarzyna Kuć z Urzędu Gminy Łuków. Na uroczystość przybyli mieszkańcy Łazów, uczestnicy III Pieszego Rajdu Powstańczego im. ks. Stanisława Brzóski oraz uczniowie Zespołu Szkół im. W. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, którzy z tego miejsca wyruszyli na 26 kilometrowy rajd.