„Opowiedz nam historię …” wspomnienia mieszkańców Powiatu Łukowskiego

przez | 30 czerwca 2021
W ramach akcji „Opowiedz nam historię …” ogłoszonej przez Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej do zbiorów naszego muzeum wpłynęło sześć prac. Wspomnienia te są dla nas bardzo ważne, ponieważ opisują sytuacje, miejsca i osoby związane z Ziemią Łukowską. Będziemy przechowywać te opowieści, aby ocalić je od zapomnienia i zachować dla następnych pokoleń. To właśnie wspomnienia indywidualnych osób tworzą historię regionu, a później całego państwa.
Informujemy również, że akcja „Opowiedz nam historię …” trwa cały czas. Zachęcamy do opisania swoich historii. Czekamy na biografie, opisy wydarzeń związanych z historią naszego miasta i okolic, jak również opowieści o dawnych obrzędach i zwyczajach naszego regionu. Mile widziane będą zdjęcia i dokumenty rodzinne, ilustrujące opisane wydarzenia, a także nagrane wspomnienia, które pozwolą nam utworzyć lokalne archiwum historii mówionej.
Pragniemy również spotkać się z autorami wspomnień, które już wpłynęły do naszych zbiorów i wręczyć im dyplomy i symboliczne upominki. Spotkanie to odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w gmachu muzeum. Serdecznie zapraszamy.