Otwarcie Izby Pamięci w Nurzynie

przez | 5 czerwca 2020

Tego dnia opiekun i główny pomysłodawca otwarcia izby – Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nurzynie podpisał umowę o wzajemnej współpracy z Muzeum Regionalnym w Łukowie. Wcześniej druhowie zawarli podobne umowy partnerskie o współpracy z władzami Gminy Trzebieszów i Adamów oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Izba Pamięci znajduje się w zaadoptowanym poddaszu budynku miejscowej jednostki OSP. Oprócz pamiątek z przeszłości dotyczących wydarzeń II wojny światowej i czasów powojennych w Izbie Pamięci w Nurzynie będą gromadzone również wspomnienia mieszkańców.

Muzeum Regionalne w Łukowie już od pewnego czasu również zachęca do spisywania oraz nagrywania swoich wspomnień w ramach akcji „Opowiedz nam historię …”, a także do przekazywania ich do zbiorów muzealnych. Czekamy na biografie, opisy wydarzeń związanych z historią naszego miasta i okolic, jak również opowieści o dawnych obrzędach i zwyczajach naszego regionu. Mile widziane będą zdjęcia i dokumenty rodzinne, ilustrujące opisane wydarzenia, a także nagrane wspomnienia, które pozwolą nam utworzyć lokalne archiwum historii mówionej.

 

Wyżej wymienione materiały zostaną włączone do zbiorów muzeum i zabezpieczone, aby przetrwały dla następnych pokoleń. Wybrane prace mogą być publikowane na stronach internetowych, w lokalnej prasie, publikacjach lub wykorzystane na wystawach organizowanych przez nasze muzeum. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody. Wszystkie te działania podejmujemy, aby zachować od zapomnienia historię naszych bliskich, którzy swoim działaniem zapisali się w historię Ziemi Łukowskiej.