Maria i Czesław Kubikowie – haft i rzeźba

Zaproszenie do odwiedzenia wystawy pt. „Maria i Czesław Kubikowie – haft i rzeźba” w Muzeum Regionalnym w Łukowie.

 

 

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Maria i Czesław Kubikowie – haft i rzeźba” w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 14.00.

Maria i Czesław Kubikowie należą obecnie do grupy najbardziej aktywnych i znanych twórców z Czechowic – Dziedzic. Po zakończeniu pracy zawodowej sztuka ludowa stała się ich pasją. Dzięki niej poznali wiele ciekawych miejsc i ludzi o podobnych zainteresowaniach i umiejętnościach. Biorą udział w konkursach, kiermaszach, jarmarkach i targach sztuki ludowej. Swoje prace prezentowali w Szczyrku, Opolu, Chorzowie, Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej, Kazimierzu nad Wisłą oraz Żywcu. W konkursach na sztukę ludową często zdobywają nagrody i wyróżnienia zarówno indywidualnie jak i wspólnie.

Maria Kubik – zajmuje się haftem. Kwiatowe wzory jej autorstwa zdobią serwetki, bieżniki i obrusy. Preferuje tzw. biel na bieli, ale nie unika też haftów kolorowych.

Czesław Kubik – zajmuje się rzeźbą. Swoją przygodę z rzeźbieniem rozpoczął od rzeźbienia bocianów wykonanych z konarów drzew. W jego dorobku znajdują się rzeźby o tematyce sakralnej jak również świeckiej. Są również ilustracje zwyczajów. Rzeźbi wyłącznie w drewnie lipowym, najczęściej są to figurki 15 – 20 cm.

Konkurs literacki „Legendy Ziemi Łukowskiej”

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie literackim organizowanym przez Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Regulamin konkursu

Organizatorzy: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Celem konkursu jest stworzenie skarbnicy legend, podań i baśni Ziemi Łukowskiej, poznanie i popularyzacja historii i tradycji naszego regionu oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa naszych przodków.

Uczestnicy: konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.

Zasady konkursu:

 • Zasadą uczestnictwa jest spisanie w formie zapisu etnograficznego lub opracowanie literackie legendy znanej z przekazów ustnych lub pisemnych, pochodzącej z terenu Ziemi Łukowskiej. Opowiadanie może mieć charakter podania wyjaśniającego pochodzenie nazw miejscowych, dotyczyć miejsc działania mocy nadprzyrodzonych (uroczyska, kapliczki itp.), lub być związane z wydarzeniami historycznymi (także na wpół legendarnymi), ważnymi dla danej miejscowości. Konkurs obejmuje też legendy rodowe, przechowywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie.
 • Utwór nie może być wyłącznie wytworem wyobraźni autora, dopuszczalne jest natomiast rozbudowywanie i ubarwianie istniejącej legendy (zwłaszcza, jeśli zachowała się ona w formie szczątkowej) oraz dodawanie własnych komentarzy.
 • Mile widziane będą ilustracje do tekstu lub zdjęcia opisanych miejsc.
 • Każdy uczestnik może złożyć 1 lub więcej opowiadań napisanych prozą.
 • Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, miejsce zamieszkania, nr telefonu, tytuł legendy i miejsce jej pochodzenia. Należy również dodać informację, z jakiego źródła autor poznał legendę: przekaz ustny, źródło pisane (w tym wypadku należy podać tytuł i autora pracy).
 • Wydrukowaną pracę konkursową wraz z płytą CD, zawierającą tekst opowiadania zapisany w formacie tekstowym (np. Word Office, OpenOffice) oraz oświadczenie o treści: Ja, (imię i nazwisko), oświadczam, iż jestem autorem pracy pt. (tytuł). (Data, podpis), należy dostarczyć w kopercie oznaczonej dopiskiem: Konkurs literacki „Legendy Ziemi Łukowskiej” do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19.
 • Termin składania prac upływa dnia 31 października 2016 r.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, autentyczność legendy, walory artystyczne.
 • Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
 • Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach i na stronie internetowej Muzeum.
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 • Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorowi praw autorskich do celów publikacji i promocji.
 • Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U.Nr133,poz. 833 z późn. zm.).

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do biura organizatora telefonicznie (25 798 27 16) lub drogą elektroniczną na adres muzeum.lukow@interia.pl.

Cenne czy niechciane? Witraże kościołów województwa lubelskiego.

 

Muzeum Regionalne w Łukowie, Instytut Historii Sztuki KUL oraz Stowarzyszenie Miłośników Witraży „Ars Vitrae Polona” z Krakowa zapraszają na wernisaż wystawy pt. ,,Cenne czy niechciane? Witraże kościołów województwa lubelskiego”, który odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 14.00. Serdecznie zapraszamy w tym dniu do odwiedzenia naszej placówki.

Magnesy czekają na właścicieli

Muzeum Regionalne przypomina, że w naszej siedzibie można jeszcze nabyć okolicznościowe magnesy z historycznym herbem naszego miasta – niedźwiedziem w koronie, a także nowe magnesy z amonitem. Tak jak poprzednio, magnesy wykonała artystka Ewa Graniak-Wosinek z podradzyńskiego Domu Mokoszy – Pracowni Sztuk Różnych. Wszystkie zostały wykonane z ceramiki szkliwionej ręcznie, toteż każdy z nich jest nieco inny i niepowtarzalny. Cena magnesów – 8 zł.

Mamy nadzieję, że również nasza nowa oferta spotka się z zainteresowaniem łukowian. Jest to oryginalna pamiątka dla gości odwiedzających nasze miasto, jak również dla wszystkich sympatyków Łukowa i jego historii.

Przedświąteczne wernisaże w łukowskim muzeum

22 grudnia 2015 r. w Muzeum Regionalnym w Łukowie miały miejsce dwa wydarzenia. Podsumowano projekt pt. „Na ludowo w Łukowie” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody i wyróżnienia w tym konkursie przyznano w poszczególnych kategoriach:

Warsztaty wycinankarskie: Jakub Wysocki, Przedszkole w Gręzówce, Julia Kozłowska, Przedszkole w Gręzówce, Michał Jaroń, Burzec, Dominika Adamczyk, Burzec, Olga Chmiel, Jonik, Szymon Walo, Jonik, Emilia Siwiak, Przedszkole Integracyjne, ul. Żeromskiego, Robert Twardziak, Mysłów, Rafał Bancerz, Wola Gułowska, Joanna Olek, Wola Gułowska.

Kwiaty z bibuły: Anna Przeździak – Biardy, Oliwia Skwarek, Stanin, Kamila Botwina, Stanin, Bartosz Durka, Łuków, Kacper Filipczak, Łuków, Szymon Krasuski, Łuków, Maja Sierociuk, Dąbie, Julita Kopeć, Dąbie, Dawid Sadło, Dąbie.

Ozdoby choinkowe: Wiktoria Jezierska, Aleksandrów, Ajdema Vadaeva, Łuków, Małgorzata Walo, Krzywda, Anita Radczyńska, Fiukówka, Natalia Gryczka, Fiukówka, Wiktoria Wielgosz, Malcanów, Michał Ekielski, Łuków, Julia Żurawska, Łuków, Daria Redas, Krzówka, Marianna Szczęsna, Łuków, Mira Żurawska, Łuków.

Warsztaty rzeźbiarskie: Wiktoria Robert, 10 lat, Julia Mitura, 12 lat, Bartek Izdebski, Krystian Robert, Julia Robert, Jakub Dobrowolski, Kinga Skibniewska, Maciej Rzymowski, Dawid Jóźwik, Weronika Machnio, Michał Miszta, Arkadiusz Szczęsny, Kamila Górka, Bartek Bujak, Daniel Machniak, Dorian Machniak, Maciej Nowicki, Zuzanna Majek, Filip Majek, Sylwia Omelańczuk, Antonina Kozłowska, Piotr Kruk

W tym dniu miał również miejsce wernisaż wystawy pokonkursowej na najpiękniejszą łukowską choinkę. Nagrodzono i wyróżniono następujące osoby:

Adrian Borkowski, ZS Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum w Łukowie, Dominik Knap, SP Nr 1 w Łukowie, Dorota Trochimska i Jarosław Kamola, Zespół Placówek w Łukowie, Sandra Włodarczyk, Gimnazjum w Mysłowie, Alicja Kamińska, Gimnazjum w Mysłowie, Dominika Mróz, SP w Lisikierzu, Weronika Abramek, Gimnazjum w Mysłowie, Szymon Borkowski, ZS Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – SP Nr 4 w Łukowie, Anna Wardak, Łuków, Elżbieta Mariuszyc, Łuków, Martyna Olechowska, Gimnazjum w Mysłowie, Paulina Konieczna, SP w Aleksandrowie oraz Edyta Sak, Łuków.

Wybrane choinki wezmą udział w wystawie międzynarodowej w Brześciu na Białorusi.  W świąteczny nastrój wprowadził uczestników występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Kropelki Rosy”, który zaśpiewał znane kolędy i pastorałki.

Warsztaty w Muzeum Regionalnym

Warsztaty muzealne w ramach programu ,,Na ludowo w Łukowie”

W Muzeum Regionalnym w Łukowie w miesiącach wrzesień – grudzień 2015 r. zostały przeprowadzone warsztaty rzeźbiarskie, wycinankarskie oraz Bożonarodzeniowe. Ich zorganizowanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzięło w nich udział łącznie ponad 1500 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu powiatu łukowskiego.