Podsumowanie roku 2018 w Muzeum Regionalnym

przez | 9 stycznia 2019

W 2018 roku przygotowaliśmy dla Państwa 14 wystaw. Były to w większości wystawy poruszające zagadnienia związane z naszym regionem, w tym nasze stałe wystawy: geologiczna pt. „Łukowskie amonity”, wystawy etnograficzne pt. „W polu i w zagrodzie” i „Nie tylko miód”, historyczne pt. „Historia Łukowa i Ziemi Łukowskiej” i „Tu mieszkaliśmy. Historia społeczności żydowskiej w Łukowie” oraz wystawa artystyczna pt. „Galeria Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej”. Tworząc wystawy czasowe, staramy się współpracować z lokalnymi środowiskami twórczymi, szkołami i innymi instytucjami. W ubiegłym roku w naszych salach obejrzeć można było wystawy jubileuszowe pt. „20-lecie pracy twórczej Roberta Sadło” (rzeźba ludowa) i „100 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie” (wystawa pamiątek historycznych, stworzona we współpracy z pracownikami i uczniami I LO w Łukowie), okolicznościową wystawę „Kobieta w sztuce” (prace łukowskich artystów i amatorów, poświęcone tematyce kobiecej), „Polak to brzmi dumnie” (prace plastyczne Aliny Pięty i jej uczniów z SP w Starych Kobiałkach, poświęcone tematyce patriotycznej). Organizowaliśmy również czasowe wystawy pokonkursowe.

Wernisaż wystawy ,,Kobiety w sztuce”

Dzięki wieloletniej współpracy z innymi muzeami i ośrodkami kultury sprowadzamy również wystawy czasowe spoza naszego terenu. W 2018 roku zaproponowaliśmy Państwu wystawę pt. „Wielkie ssaki epoki lodowcowej”, przygotowaną przez pracowników Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Stała się ona główną atrakcją tegorocznej łukowskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów pt. ,,Spotkania z prehistorią”. W ramach wieczornego i nocnego zwiedzania można było zobaczyć szczątki najbardziej imponujących zwierząt lądowych epoki lodowcowej, żyjących niegdyś na terenie naszego kraju, takich jak mamut, słoń leśny, nosorożec włochaty, niedźwiedź jaskiniowy, renifer, tur, czy prażubr. Najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych pt. ,,Zwierzęta epoki lodowcowej”, malując suchą pastelą wizerunki pradawnych zwierząt.

Wernisaż wystawy ,,Wielkie ssaki epoki lodowcowej”

W 2018 roku Muzeum Regionalne w Łukowie było organizatorem dwóch konferencji popularnonaukowych, skierowanych do mieszkańców Ziemi Łukowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Pierwszą z nich była konferencja historyczna z okazji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (17.01.2018 r.), której towarzyszyła wystawa planszowa o ks. Stanisławie Brzósce, pochodząca ze zbiorów Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego z Łosic. Druga konferencja (29.11.2018 r.) dotyczyła historii zakonu templariuszy w Ziemi Świętej, Europie i nad Bugiem, a referat na ten temat wygłosiła dr hab. Maria Starnawska, znana badaczka kultury i religii średniowiecznej. W obu spotkaniach wzięło udział kilkuset słuchaczy.

Konferencja ,,Powstanie styczniowe na Ziemi Łukowskiej”

Obu konferencjom naukowym towarzyszyły promocje książek, poświęconych historii naszego regionu: „Adiutant wiekuisty. Franciszek Wilczyński (1842-1865)”, „W mundurze i w sutannie. Pułkownik Walenty Lewandowski i ks. Wawrzyniec Lewandowski, bohaterowie powstania styczniowego” (Zeszyty Łukowskie, nr 25), ,,Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu”. Dwie pierwsze publikacje wydane zostały nakładem Muzeum Regionalnego w Łukowie i współpracującego z nami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Promocja książki ,,Adiutant Wiekuisty. Franciszek Wilczyński (1842 – 1865)”

W ubiegłym roku nasze muzeum było inicjatorem odsłonięcia dwóch obelisków z tablicami pamiątkowymi, poświęconymi historii powstania styczniowego na naszych terenach: 19.01.2018 r. w Łazach, w pobliżu miejsca urodzenia adiutanta ks. Brzóski Franciszka Wilczyńskiego, zaś 28.09.2018 r. w Brzozowicy, w miejscu, gdzie w 1864 r. stacjonowali powstańcy ks. Brzóski. O tym ostatnim wydarzeniu napisała ogólnopolska gazeta „Las Polski”. Obie lokalizacje, wcześniej nieznane historykom, zostały ustalone przez naszego pracownika podczas kwerend archiwalnych. Z inicjatywy muzeum nowe rondo w Łazach zostało nazwane imieniem Franciszka Wilczyńskiego.

Odsłonięcie pamiątkowego kamienia w Łazach poświęconego Franciszkowi Wilczyńskiemu

Wzorem lat ubiegłych przeprowadziliśmy cieszące się wielką popularnością warsztaty twórczości ludowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Podczas warsztatów wielkanocnych ich uczestnicy uczyli się wykonywania tradycyjnych palm oraz pisanek metodą batikową i rytowniczą, a podczas warsztatów bożonarodzeniowych lepili ozdoby choinkowe z kolorowego opłatka i wykonywali aniołki z serwetek. Zorganizowaliśmy również warsztaty wycinankarskie dla dzieci oraz lekcje muzealne pt. „Jak to ze lnem było”, poświęcone dawnej obróbce lnu, wraz z wyjazdem do tłoczarni oleju w Turzych Rogach. Ogólnie przeprowadzonych zostało ponad 100 lekcji muzealnych, w których wzięło udział 2185 osób.

Warsztaty muzealne

Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łukowskiej ogłosiliśmy trzy konkursy: fotograficzny pt. „Pocztówka z Ziemi Łukowskiej” (napłynęło 36 prac), plastyczny na plakat pt. „Dla Niepodległej…” (214 prac), plastyczny pt. „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa” (30 prac z Polski i 11 z Białorusi). Zwycięskie prace z pierwszego konkursu wydano w formie pocztówek.

Wystawa pokonkursowa ,,Pocztówka z Ziemi Łukowskiej”

W dniu 9 czerwca 2018 r. nasza placówka zorganizowała uroczysty koncert zatytułowany ,,Kropelki Rosy dla rodziców”. Był to wyjątkowy występ zadedykowany wszystkim rodzicom.

Uroczysty koncert ,,Kropelki Rosy dla Rodziców”

Muzeum chętnie współpracuje z twórcami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych oraz Łukowskim Ośrodku Rzeźby Ludowej, dla których w 2018 roku zorganizowało dwa plenery rzeźbiarskie. Podczas majowego pleneru rzeźbiarze wykonywali figury jurajskich dinozaurów, które wzbogaciły wystawę geologiczną, a we wrześniu tworzyli rzeźby nawiązujące tematycznie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykonano wówczas rzeźby m.in. Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa i innych ojców polskiej niepodległości. Jesienią przy muzeum działała również szkółka rzeźbiarska dla młodzieży, kształcąca siedmioro młodych adeptów.

Plener rzeźbiarski ,,Z dziejów Ziemi Łukowskiej”

Jak co roku, nasze muzeum brało udział w wielu wydarzeniach, promujących historię i tradycję naszego regionu, takich jak Dni Łukowa, Święto Miodów Ziemi Łukowskiej w Ławkach, Dożynki Gminne w Ryżkach, Powiatowo-Diecezjalne Dożynki w Woli Gułowskiej, Dożynki Wojewódzkie w Radawcu, III Jarmark Geologiczny w Klimkach i inne. Prezentowaliśmy wówczas nasze wystawy plenerowe i przeprowadzaliśmy konkursy plastyczne dla dzieci.

Konkurs plastyczny podczas ,,Święta miodów Ziemi Łukowskiej”

W 2018 roku nasze muzeum odwiedziło 5654 osoby. Wśród zwiedzających byli goście z terenu całej Polski, a także z Rumunii, Izraela, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Białorusi, Ukrainy, RPA i Mołdawii.

W roku 2019 planujemy organizację kilku nowych ciekawych wystaw, a także gruntowną modernizację wystawy etnograficznej ,,W polu i w zagrodzie”. Największym wydarzeniem muzealnym roku jest „Noc Muzeów”; w tym roku jej tematem wiodącym będzie w naszym muzeum bursztyn i żywice świata. Nie zabraknie także tematycznych konkursów dla dzieci i młodzieży, konferencji popularnonaukowych i historycznych, plenerów rzeźbiarskich oraz cieszących się dużym zainteresowaniem warsztatów i lekcji muzealnych. Zamierzamy również dalej kontynuować działalność szkółki rzeźbiarskiej. Udział w zajęciach, które odbywają się w pracowni, znajdującej się przy naszej placówce, jest bezpłatny.

Podsumowanie zajęć prowadzonych w ramach ,,Szkółki rzeźbiarskiej”

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Regionalnego w Łukowie. Jesteśmy również otwarci na współpracę z Państwem oraz na Państwa propozycje odnośnie realizacji kolejnych wystaw czy wydarzeń popularyzujących historię, kulturę i sztukę naszego regionu. Muzeum Regionalne w Łukowie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz w niedzielę od godz. 11.00 – 15.00. Zapraszamy serdecznie.