Przy Muzeum Regionalnym ruszyła ,,szkółka rzeźbiarska”

W dniu 12.10.2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia reaktywowanej przez Muzeum Regionalne w Łukowie ,,szkółki rzeźbiarskiej”. Do udziału w cyklicznych warsztatach zapisało się łącznie 8 osób, w pierwszych zajęciach wzięło udział 5 osób. Najmłodszy uczestnik ma niespełna 10 lat, najstarszy – 15 lat.

Opiekunami młodych twórców są doświadczeni artyści rzeźbiarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych oddział w Łukowie: Krzysztof Osak i Piotr Czubaszek, którzy uczą młodzież trudnej sztuki rzeźbienia przekazując im niezbędne wskazówki. Pod ich kierunkiem młodzi adepci sztuki rzeźbiarskiej stawiają swoje pierwsze kroki w tej ciekawej i zarazem wymagającej profesji, co dla niektórych może być początkiem profesjonalnego warsztatu na przyszłość. Zajęcia odbywają się w działającej przy muzeum pracowni rzeźbiarskiej w każdy piątek w godz. 16:00 – 17:30.

Głównym celem działalności ,,szkółki” jest upowszechnianie wśród młodzieży tradycyjnej rzeźby ludowej, wyszukiwanie młodych talentów, kształtowanie umiejętności warsztatowych oraz poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych wykonywania rzeźby w drewnie. Szkółka jest otwarta dla wszystkich chcących miło i pożytecznie spędzić wolny czas.