Publikacje, wydawnictwa oraz pamiątki do nabycia

 
 

Ryszard Grafik, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej w latach 1957- 1997, Łuków 1998, s.88, cena: 10 zł

Materiały z sesji historycznej „Nasze drogi do niepodległości” zorganizowanej w dniu 9.11.2006 r. „Zeszyty Łukowskie nr 17”, Łuków 2006, s.37, cena: 8 zł

Łuków w średniowieczu, „Zeszyty Łukowskie nr 18”, Łuków 2007, s.23, cena: 8 zł

Krzysztof Czubaszek, Z dziejów społeczności żydowskiej w Łukowie, „Zeszyty Łukowskie nr 19”, Łuków 2007, s.56, cena: 8 zł

145 rocznica powstania styczniowego. Materiały z sesji historycznej zorganizowanej w dniu 31.01.2008 roku, „Zeszyty Łukowskie nr 20”, Łuków 2008, s.47, cena: 8 zł

Stanisław Czajka, Walki 1 Dywizji Piechoty Legionów na Ziemi Łukowskiej  we wrześniu 1939 roku, „Zeszyty Łukowskie nr 21”, Łuków 2009, s.48, cena: 8 zł

Helena Mniszkówna. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji setnej rocznicy przybycia pisarki na Ziemię Łukowską, „Zeszyty Łukowskie nr 22”, Łuków 2010, s. 27, cena: 8 zł

Sławomir Śledź, Ciekawostki przyrodnicze Ziemi Łukowskiej, „Zeszyty Łukowskie nr 23”, Łuków 2012, s.34, cena: 8 zł

Iwona Marczuk, Łukowski konwikt, historia i dzień dzisiejszy, „Zeszyty Łukowskie nr 24”, Łuków 2015, s. 34, cena: 8 zł

Mirosław Matosek, W mundurze i sutannie. Rzecz o pułkowniku Walentym Lewandowskim i księdzu Wawrzyńcu Lewandowskim – bohaterach powstania styczniowego, „Zeszyty Łukowskie nr 25”, Łuków 2018, s.40, cena: 8 zł

Małgorzata Szczygielska, Adiutant Wiekuisty. Franciszek Wilczyński (1842 -1865), Łuków 2017, s.194, cena: 20 zł

Łukowskie kolorowanki, Łuków 2014, cena: 7 zł

Zenon Wolski, Łuków i Ziemia Łukowska. Kalendarium 1995, Łuków 1997, s.76, cena:10 zł

Zenon Wolski, Łuków i Ziemia Łukowska. Kalendarium 1996, Łuków 1997, s.98, cena:10 zł

Krzysztof Czubaszek, Żydzi Łukowa i okolic, Warszawa 2008, s.402, cena:39 zł

Łuków w grafice Henryka Hryciuka, zestaw 10 szt. pocztówek, cena: 10 zł

Pocztówka z Ziemi Łukowskiej, cena za 1 szt.: 1 zł

Sienkiewicz 2016, pocztówka, cena: 1 zł

Pocztówka z Ziemi Łukowskiej, cena za 1 szt.: 1 zł
 
 
 
 
Magnesy na lodówkę, cena 1 szt.: 4 zł
 
 
 
 
 
Kubki reklamowe z motywem muzeum, cena 1 szt.: 8 zł
 
 
 
 
.
 
 
.
 
 
Puzzle dla dzieci z motywem muzeum, cena 1 szt.: 18 zł
 
 
 
 
Magnesy na lodówkę 3D, cena 1 szt.: 8 zł
 
 
Małgorzata Szczygielska, Miłosierny. Historia i legenda cudownej figury Chrystusa Miłosiernego z kościoła pobernardyńskiego w Łukowie, Łuków 2019, s.122, cena: 20 zł
 
 
Znaczek Turystyczny  No. 1023    Muzeum Regionalne w Łukowie,  cena: 8 zł