Publikacje

Ryszard Grafik, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej w latach 1957- 1997, Łuków 1998, s.88,cena: 10 zł

Materiały z sesji historycznej „Nasze drogi do niepodległości” zorganizowanej w dniu 9.11.2006 r. „Zeszyty Łukowskie nr 17”, Łuków 2006, s.37,cena:5 zł

Łuków w średniowieczu, „Zeszyty Łukowskie nr 18”, Łuków 2007, s.23,cena:5 zł

Krzysztof Czubaszek, Z dziejów społeczności żydowskiej w Łukowie, „Zeszyty Łukowskie nr 19”, Łuków 2007, s.56,cena:5 zł

145 rocznica powstania styczniowego. Materiały z sesji historycznej zorganizowanej w dniu 31.01.2008 roku, „Zeszyty Łukowskie nr 20”, Łuków 2008, s.47,cena:5 zł

Stanisław Czajka, Walki 1 Dywizji Piechoty Legionów na Ziemi Łukowskiej  we wrześniu 1939 roku, „Zeszyty Łukowskie nr 21”, Łuków 2009, s.48,cena:5 zł

Zenon Wolski, Łuków i Ziemia Łukowska. Kalendarium 1233-1994, Łuków 1996, s.244,cena:10 zł

Zenon Wolski, Łuków i Ziemia Łukowska. Kalendarium 1995, Łuków 1997, s.76,cena:10 zł

Zenon Wolski, Łuków i Ziemia Łukowska. Kalendarium 1996, Łuków 1997, s.98,cena:10 zł

Łuków i okolice w XIX i XX w., pr. zb. pod red. Romualda Turkowskiego, Warszawa 1989, s.442,cena:10 zł

Krzysztof Czubaszek, Żydzi Łukowa i okolic, Warszawa 2008, s.402,cena:39 zł