Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 

 

Nazwa rejestru

 

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 

Rejestr prowadzi

 

Inspektor Ochrony Danych

ul. Czerwonego Krzyża 4

21 – 400 Łuków

(adres e-mail: iod@starostwolukow.pl)

Sposób udostępniania

Rejestr będzie udostępniany na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)