Rozstrzygnięcie konkursu „Łukowskie muzeum i jego zbiory”

przez | 27 lipca 2020

 Na konkurs wpłynęło 23 prace plastyczne. Na konkurs nie wpłynęła żadna praca fotograficzna. Komisja powołana przez organizatorów oceniła prace, biorąc pod uwagę estetykę wykonania oraz oryginalność pomysłu.

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym i edukacja wczesnoszkolna nagrodę otrzymała:

 1. Julia Kopeć „Muzeum Regionalne w Łukowie”

W kategorii klasy IV – VIII nagrody otrzymują:

 1. Wiktoria Skrzynecka „Łukowskie muzeum– kartka z kalendarza”; Alicja Alberska „Stary piec w chacie”

 2. Oliwia Kopeć „Muzeum Łukowskie”; Greta Skolimowska

 3. Roksana Ostrysz „Izba wiejska”

W kategorii szkoły średnie i dorośli nagrody otrzymują:

 1. Monika Mościcka „Muzeum wieczorową porą”

 2. Marta Lendzion „Żydowska synagoga”

 3. Nikola Włodarczyk „Słonecznikowy ul”

Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia wszystkim pozostałym osobom biorącym udział w konkursie. Zgodnie z regulaminem konkursu wydana zostanie pocztówka. Na pocztówce promującej muzeum z okazji jego 60 – lecia znajdą się prace:

 1. Alicja Alberska „Stary piec w chacie”

 2. Roksana Ostrysz „Izba wiejska”

 3. Oliwia Kopeć „Muzeum Łukowskie”

 4. Olga Sadło „Amonit”

Zapraszamy uczestników konkursu po indywidualny odbiór nagród i wyróżnień do 28.08.2020 r. w godz. 8.00 – 16.00. W związku z epidemią COVID -19 przypominamy o reżimie sanitarnym. Każda osoba musi mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekować ręce przy wejściu do muzeum.