Rzeźba Władysława Jagiełły przed łukowskim muzeum.

Drewniana figura króla Władysława Jagiełły stanęła przed budynkiem Muzeum Regionalnego w Łukowie. Pomysł wyrzeźbienia figury króla Władysława Jagiełły, który nadał naszemu miastu przywilej lokacyjny to inicjatywa dyrektora placówki. Rzeźba powstała pod koniec sierpnia br. w trakcie odbywającego się na dziedzińcu muzealnym pleneru rzeźbiarskiego, a jej autorem jest Krzysztof Osak.

Drewniana figura ma 2,5 metra wysokości, waży ok 1000 kg i charakteryzuje się dbałością o szczegóły. Będzie przypominała mieszkańcom o zasługach króla dla naszego miasta, który 23 czerwca 1403 r. podpisał akt lokacyjny nadający Łukowowi prawa magdeburskie. Było to ważne historycznie wydarzenie, które włączyło naszą miejscowość do grona miast zachodnioeuropejskich i przyczyniło się do jego dalszego rozwoju. Serdecznie dziękujemy Panu Bogdanowi Kucharskiemu właścicielowi firmy ,,DROGBUD” za okazaną pomoc przy transporcie i ustawieniu rzeźby na skwerze przed muzeum.