Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych z wizytą w Muzeum Regionalnym w Łukowie

przez | 20 września 2018

Na zaproszenie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Głuchowskiego na terenie powiatu łukowskiego gościła grupa parlamentarzystów pracujących w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Delegacja sejmowa odwiedziła min. Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, miejsce mordu ofiar przemocy hitlerowskiej w Józefowie, wojskowy cmentarz wojenny przy ul. Strzelniczej, pomnik żydowski przy ul. Warszawskiej, a także odwiedziła Muzeum Regionalne w Łukowie. Głównym punktem wizyty w naszej placówce było zobaczenie wystawy stałej poświęconej ludności żydowskiej pt. ,,Tu mieszkaliśmy – historia łukowskich żydów”, dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa ,,Łukowskie amonity” oraz ,,Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej”.

Jak można przeczytać na internetowej stronie sejmowej do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.