Spotkanie nauczycieli z Panem Longinem Kowalczykiem

przez | 2 lipca 2018

Pan Longin Kowalczyk przybliżył historię Łukowa i Ziemi Łukowskiej, zaprezentował również historyczne zdjęcia, ukazujące istniejące i nieistniejące budowle z terenu naszego miasta. Spotkanie to było bardzo interesujące, ponieważ w opowieści dawnego dyrektora muzeum znalazło się wiele wspomnień, niespisanych dotąd na kartach książek.