Spotkanie nauczycieli z Panem Longinem Kowalczykiem

26 czerwca 2018 roku w naszym muzeum odbyło się spotkanie nauczycieli emerytów z terenu powiatu łukowskiego z Panem Longinem Kowalczykiem – etnografem, regionalistą oraz wieloletnim dyrektorem Muzeum Regionalnego w Łukowie.

Pan Longin Kowalczyk przybliżył historię Łukowa i Ziemi Łukowskiej, zaprezentował również historyczne zdjęcia, ukazujące istniejące i nieistniejące budowle z terenu naszego miasta. Spotkanie to było bardzo interesujące, ponieważ w opowieści dawnego dyrektora muzeum znalazło się wiele wspomnień, niespisanych dotąd na kartach książek.