,,Święty Jan Paweł II – wielki syn naszej Ojczyzny” wystawa jubileuszowa w Muzeum Regionalnym w Łukowie.

przez | 6 marca 2020

Na wystawie można obejrzeć blisko 1000 eksponatów związanych bezpośrednio z postacią Jana Pawła II. Ukazują życiowe pasje Karola Wojtyły: turystykę i literaturę, jego drogę w Kościele – od momentu święceń kapłańskich po otrzymanie kapelusza kardynalskiego, okres pontyfikatu na stolicy Piotrowej, świadectwa jego nauczania oraz dokumenty i zdjęcia z podróży po świecie. Wszystkie materiały zostały udostępnione przez Stowarzyszenie ,,Pamięć Jana Pawła II” oraz mieszkańców Ziemi Łukowskiej.

Podczas wernisażu nie mogło zabraknąć ulubionych pieśni papieża odegranych na harmonijce ustnej przez podlaskiego ,,Janka Muzykanta” oraz ,,papieskich kremówek”, specjalne na ten cel upieczonych przez piekarnię Państwa Żabczyńskich z Łaskarzewa.

W dowód uznania za szczególne zasługi w upamiętnianiu Osoby Wielkiego Polaka – Papieża Św. Jana Pawła II Muzeum Regionalne w Łukowie otrzymało z rąk Kanclerza Kapituły Stowarzyszenia ,,Pamięć Jana Pawła II” p. Ryszarda Zawadowskiego okolicznościowy ,,Medal Świętego Jana Pawła II”.

Wystawę będzie można oglądać w muzeum do 10 maja br.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przekazały na wystawę swoje pamiątki, a także piekarni Państwa Żabczyńskich z Łaskarzewa za nieodpłatne przekazanie ,,papieskich kremówek”.