Święty Jan Paweł II – wielki syn naszej Ojczyzny

Na wystawie można obejrzeć blisko 1000 eksponatów związanych bezpośrednio z postacią Jana Pawła II (2020 r.). Ukazują życiowe pasje Karola Wojtyły: turystykę i literaturę, jego drogę w Kościele – od momentu święceń kapłańskich po otrzymanie kapelusza kardynalskiego, okres pontyfikatu na stolicy Piotrowej, świadectwa jego nauczania oraz dokumenty i zdjęcia z podróży po świecie. Są to unikatowe zdjęcia,dokumenty, gadżety, plakaty, cenne pamiątki i wydawnictwa książkowe