Udział Muzeum Regionalnego w II Festiwalu Jurajskim w Klimkach

W dniu 17.09.2017 r. w Klimkach odbył się II Festiwal Jurajski. Głównym celem imprezy była popularyzacja osobliwości przyrody jakimi są unikatowe na skalę światową amonity, których skamieniałości wydobyte zostały na terenie Ziemi Łukowskiej. Muzeum Regionalne w Łukowie również uczestniczyło w tym wydarzeniu. Nasza placówka zaprezentowała fragment stałej ekspozycji paleontologicznej pt. ,,Łukowskie amonity”, a także uczestnicy imprezy mieli możliwość nabycia ceramicznych magnesów na lodówkę z podobizną amonita wydanych przez muzeum.