Udział Muzeum Regionalnego w Łukowie w otwarciu kamiennego lapidarium w Wólce Kamiennej gm. Zbuczyn

W dniu 25.09.2016 r. Muzeum Regionalne w Łukowie uczestniczyło w uroczystości otwarcia kamiennego lapidarium w miejscowości Wólka Kamienna gm. Zbuczyn. W trakcie uroczystości nasza placówka zaprezentowała fragment stałej ekspozycji paleontologicznej pt. ,,Łukowskie Amonity”.

Otwarcie lapidarium było częścią projektu realizowanego przez lokalną organizację pozarządową – Stowarzyszenie ,,Rapakiwi” z Wólki Kamiennej we współpracy z Gminą Zbuczyn, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbuczynie oraz Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie. Projekt polegał na wybudowaniu ścieżki edukacyjnej składającej się z głazów i głazików opisanych pod kątem petrograficznym: nazwa, skład, pochodzenie. Możliwość obejrzenia na żywo skamieniałości amonitów przez mieszkańców gminy Zbuczyn była doskonałą okazją do promocji naszej placówki poza granicami Powiatu Łukowskiego.