Uroczysta sesja historyczna z okazji 155 rocznicy Powstania Styczniowego

W środę 17 stycznia 2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie odbyła się sesja historyczna z okazji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Łukowie. Uroczystość zainaugurowała obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a Powstanie Styczniowe było jednym z ważniejszych elementów zbrojnego dążenia Polaków do jej odzyskania.

Podczas sesji obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, biura Posła na Sejm RP Krzysztofa Głuchowskiego, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, a także młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z kadrą pedagogiczną. Patronat nad wydarzeniem objęli starosta łukowski Janusz Kozioł oraz wójt gminy Łuków Mariusz Osiak.

Przybyłych gości, wśród których większość stanowili uczniowie łukowskich szkół, przywitali prowadzący sesję dyrektor Muzeum Regionalnego Mariusz Burdach oraz inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Łukowie Katarzyna Szczygieł. Słowo wstępne, otwierające sesję, wygłosił starosta łukowski Janusz Kozioł.

Pierwszy z referatów, przygotowany przez Michała Mojskiego, dotyczył genezy, przebiegu i skutków powstania styczniowego z uwzględnieniem wydarzeń na Ziemi Łukowskiej. Następnie Mirosław Matosek przybliżył zebranym postacie pułkownika Walentego Lewandowskiego i ks. Wawrzyńca Lewandowskiego. Ostatni referat, autorstwa Małgorzaty Szczygielskiej, opowiadał o życiu Franciszka Wilczyńskiego, łukowianina i adiutanta ks. Brzóski.

Po wystąpieniach referentów głos zabrał Jan Janusz Jastrzębski, a po nim poruszające świadectwo przedstawił Waldemar Kosieradzki – potomek w prostej linii sołtysa Ksawerego Bielińskiego, który za pomoc ks. Brzósce został zesłany na Sybir, skąd nigdy nie powrócił.

Sesji towarzyszyła wystawa planszowa o ks. Stanisławie Brzósce, pochodząca ze zbiorów Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego z Łosic, oraz promocja najnowszych wydawnictw Muzeum Regionalnego w Łukowie i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej: „Adiutant wiekuisty. Franciszek Wilczyński (1842-1865)” (wyd. 2017) oraz „W mundurze i w sutannie. Pułkownik Walenty Lewandowski i ks. Wawrzyniec Lewandowski, bohaterowie powstania styczniowego” (wyd. 2018 w serii Zeszyty Łukowie, nr 25).