Urządzony skwerek zieleni przed Muzeum Regionalnym w Łukowie

Skwerek przed Muzeum Regionalnym w Łukowie zmienił swoje oblicze. Dzięki środkom pozyskanym ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie nasza placówka zakupiła krzewy i rośliny zielone, a także wyłożyła teren kolorowymi kamykami oraz kostką.

Głównym celem zadania była poprawa walorów estetycznych i funkcjonalnych placu przed budynkiem stojącego w centrum Łukowa zabytkowego Konwiktu Szaniawskich, wzbogacenie w/w przestrzeni o nową roślinność w postaci kompozycji krzewów i roślin ozdobnych, zasianie nowej trawy, ozdobienie podłoża poprzez wysypanie kolorowych kamieni ogrodowych, a także ożywienie i zwiększenie doznań estetycznych osób odwiedzających naszą instytucję.

Nazwa zadania:  ,,Urządzenie skweru zieleni przed Muzeum Regionalnym w Łukowie”.

,,Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.