Wernisaż jubileuszowej wystawy muzealnej z okazji 100 rocznicy utworzenia Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

przez | 25 lutego 2021

,,Bądźcie doskonałymi jako Ojciec wasz niebieski doskonałym jest” to tytuł wystawy zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Łukowie z okazji 100 rocznicy utworzenia Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, której uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 25.02.2021 r.

W wernisażu, który miał miejsce wyjątkowo nie w gmachu muzeum, a w budynku poklasztornym znajdującym się za kościołem Podwyższenia, wzięli udział przedstawiciele instytucji diecezjalnych, lokalnych samorządów, instytucji kultury oraz łukowscy duszpasterze. Obecni byli również członkowie Rad Parafialnych, Rady Muzealnej oraz osoby, które dla potrzeb wystawy udostępniły ze swoich zbiorów fotografie i inne przedmioty kultu religijnego. Uroczystego otwarcia ekspozycji, na której znalazło się wiele ciekawych eksponatów, pamiątek, dokumentów oraz zdjęć związanych z historią parafii dokonał Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej Grzegorz Suchodolski. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda oraz Starosta Łukowski Dariusz Szustek.

Dla wszystkich chętnych zobaczyć tą wyjątkową ekspozycję, będzie ona dostępna od najbliższej niedzieli po każdej Mszy Świętej. Jednocześnie przy okazji zwiedzania wystawy można będzie jeszcze nabyć książkę pt. „Miłosierny” autorstwa Małgorzaty Szczygielskiej, poświęconą łaskami słynącej zabytkowej figurze Jezusa Miłosiernego – Frasobliwego z kościoła pobernardyńskiego. Wystawa będzie dostępna do końca roku i można będzie ją zwiedzać indywidualnie lub w małych grupach w terminach ustalonych z kancelarią parafialną.

Historia parafii:

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie została erygowana w 1920 r., ale początki świątyni są dużo starsze. Obecny kościół parafialny w stylu barokowym pochodzi z 1770 r. Wymurowany został dla łukowskich bernardynów, sprowadzonych w 1629 r. przez starostę Erazma Widlicę Domaszewskiego, a usuniętych z Łukowa w 1865 r. przez zaborcę rosyjskiego. Wcześniej istniał w tym miejscu kościół drewniany z cmentarzem przykościelnym. Do czasu utworzenia parafii kościół pobernardyński funkcjonował jako filialny parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

W czerwcu 1920 r. członkowie Dozoru Kościelnego parafii rzymskokatolickiej w Łukowie zwrócili się do władz Diecezji Podlaskiej z prośbą o podział parafii, liczącej ok. 19 tysięcy wiernych. W dniu 24 listopada 1920 roku ówczesny bp Henryk Przeździecki wydał dekret erekcyjny dla nowej parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. Terytorium parafii objęło prawobrzeżną część Łukowa oraz okoliczne wioski. Pod zarząd proboszcza parafii oddany został także cmentarz grzebalny wraz ze znajdującym się na nim kościółkiem Św. Rocha, pochodzącym z I połowy XIX w.

Pierwszym proboszczem został ks. kanonik Kazimierz Kwiatkowski, dotychczasowy proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego i dziekan łukowski. Na mieszkania dla księży pozyskano murowany jednopiętrowy budynek, leżący naprzeciwko kościoła.

Wśród nabożeństw największe znaczenie mają: odpust w święto Podwyższenia Świętego Krzyża 14 września, uroczystość Pana Jezusa Miłosiernego we wtorek po Wielkanocy i odpust ku czci św. Rocha na cmentarzu w niedzielę po 16 sierpnia.

W 1985 r. ordynariusz siedlecki wyłączył z parafii wsie Dąbie i Żdżary, a w 1992 r. część terytorium miejskiego została włączona do nowej parafii pw. Św. Brata Alberta. Obecnie parafia obejmuje część miasta Łukowa oraz wsie Aleksandrów, Czerśl, Dminin, Gołąbki, Jadwisin, Jeziory, Łazy, Malcanów, Podgaj, Ryżki, Rzymy-Las, Sięciaszkę Pierwszą, Drugą i Trzecią, Świdry i Zalesie.