Wizyta delegacji z Białorusi w Muzeum Regionalnym w Łukowie oraz wernisaż wystawy ,,Pałace i dwory Obwodu Brzeskiego” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

przez | 24 kwietnia 2017

W dniach 20 – 21.04.2017 r. na zaproszenie Muzeum Regionalnego w Łukowie gościła na terenie miasta Lublina oraz powiatu łukowskiego zagraniczna delegacja z Brześcia na Białorusi w składzie: Wiaczesław Garbuzow – Zastępca Kierownika Oddziału Kultury i Administracji Obwodu Brzeskiego, Aleksiej MitiukowDyrektor Obwodowego Muzeum Krajoznawczego w Brześciu oraz Irina Tarima NikołajewnaKierownik Oddziału Muzeum ,,Uratowane skarby sztuki” w Brześciu. W pierwszym dniu wizyty goście z Białorusi otworzyli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wystawę fotograficzną pt. ,,Pałace i dwory Obwodu Brzeskiego”, której mecenasem był Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman. Honorowy patronat nad imprezą objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Starosta Łukowski Janusz Kozioł, a jednym ze sponsorów wernisażu były Zakłady Mięsne ,,Łmeat – Łuków” S.A.  W drugim dniu wizyty przedstawiciele brzeskich instytucji kultury mieli okazję zwiedzić m.in. placówki muzealne naszego powiatu: Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Regionalne w Łukowie, a także spotkać się z Wicestarostą Łukowskim Włodzimierzem Wolskim.