Archiwum wystaw

„Cenne czy niechciane? Witraże kościołów województwa lubelskiego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczet królów i książąt polskich w medalierstwie  – ze zbiorów Cezarego Miazka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria i Czesław Kubikowie – haft i rzeźba