Ziemia Łukowska bliska sercu – konkurs fotograficzny

przez | 8 września 2020

Muzeum Regionalne w Łukowie z okazji 60-lecia swego istnienia ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Ziemia Łukowska bliska sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Ziemi Łukowskiej, które warto pokazać innym. Głównym celem konkursu jest utrwalenie pozytywnego obrazu Ziemi Łukowskiej i mieszkających tu ludzi. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania ciekawych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do ciekawych miejsc znajdujących się na terenie Ziemi Łukowskiej. Oczekujemy oryginalnych ujęć. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych prac. Prace konkursowe oceni jury.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy fotografowie amatorzy. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie oświadczenie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. Do zdjęć należy dołączyć wypełnione, zeskanowane lub sfotografowane oświadczenie, które jest dostępne na stronie internetowej muzeum. E-maile z załączonymi plikami (skanem oświadczenia i zdjęciami) prosimy przesyłać do 31 października br. na adres: muzeum.lukow@interia.pl

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu – liczymy na Wasze pomysły i kreatywność! Rozmiar zdjęcia i kolor dowolny.

Co można wygrać biorąc udział w konkursie?

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dodatkowo można będzie otrzymać nagrodę publiczności.

Co to jest nagroda publiczności?

Zdjęcia wykonane przez uczestników konkursu wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie Facebook naszego muzeum https://pl-pl.facebook.com/Muzeum1920. Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (25) 798 27 16 lub wysyłając pytania na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 października!

 

Prosimy uczestników o wypełnienie poniższego oświadczenia.

 

Oświadczenie osoby przekazującej zdjęcia

na konkurs fotograficzny „Ziemia Łukowska bliska sercu”

zorganizowany

przez Muzeum Regionalne w Łukowie

w związku z jubileuszem 60 – lecia istnienia muzeum

Dane osoby przekazującej prace:

Imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………

Dane autora pracy:

Imię i nazwisko, wiek lub klasa, miejscowość zamieszkania autora pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszkam lub szkoły, do której uczęszczam, a także informacji o wieku) przez Organizatora – Muzeum Regionalne w Łukowie.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Oświadczam, że jestem autorem/właścicielem zdjęcia, wobec czego przysługuje mi do zgłoszonej pracy ogół praw majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, przenoszę nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do pracy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej (http://muzeum.lukow.pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………………………………………….

(data, czytelny podpis uczestnika lub opiekuna w przypadku osoby nieletniej)w kratkę należy wpisać znak X, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę.

Powyższy dokument należy wypełnić, zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl

oświadczenie – Ziemia Łukowska bliska sercu

Konkurs fotograficzny 2020