,,Ziemia Łukowska nocą” – konkurs fotograficzny

przez | 12 stycznia 2022

Spacerując po ulicach miast i miasteczek po zmroku lub nocą widzimy pięknie ozdobione i oświetlone domy, ogrody, parki, pomniki czy gmachy użyteczności publicznej. Szczególny urok mają bożonarodzeniowe iluminacje, które można podziwiać podczas świąt i karnawału. Zachęcamy Państwa do wykonania zdjęć ukazujących naszą piękną Ziemię Łukowską w wieczornej i nocnej scenerii oraz wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Ziemia Łukowska nocą”. Konkurs ma na celu rozwijanie pasji, zainteresowań dziedziną fotografii, pobudzaniu wyobraźni, a także promowanie walorów Ziemi Łukowskiej, pokazanie miejsc niezwykłych oraz atrakcyjnych turystycznie. W konkursie mogą wziąć udział zarówno fotoamatorzy jak i pasjonaci fotografii. Efekty będzie można oglądać podczas prezentacji na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym muzeum. Poniżej prezentujemy regulamin konkursu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin oraz oświadczenie są dostępne na naszej stronie internetowej lub w gmachu muzeum. Na prace czekamy do końca lutego 2022 r. Zapraszamy serdecznie.

 

Regulamin konkursu:

ORGANIZATOR:

1. Muzeum Regionalne w Łukowie

2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

CEL KONKURSU:

1. Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań fotografią, rozbudzanie wyobraźni, promowanie walorów Ziemi Łukowskiej tj. przyrody, architektury, miejsc związanych z historią oraz współczesnych atrakcji naszego regionu.

ZASADY KONKURSU:

1. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie fotografii ukazującej Ziemię Łukowską w porze wieczornej lub nocnej.

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto interesuje się fotografią.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac do dnia 28.02.2022 r. na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl

4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać na adres muzeum wypełnione oświadczenie. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej muzeum oraz w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie.

6. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania zdjęć na stronie internetowej muzeum, stronie Facebook, w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

8. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu marcu 2022 r. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej muzeum oraz w lokalnych mediach.

NAGRODY:

  1. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Do pobrania:

Regulamin – Ziemia Łukowska nocą

oświadczenie -Ziemia Łukowska nocą