Jubileuszowe pocztówki z okazji 60-lecia istnienia Muzeum Regionalnego w Łukowie

przez | 18 sierpnia 2020

Jedna z pamiątkowych widokówek przedstawia dawne i współczesne zdjęcie gmachu muzeum na przestrzeni 60 lat oraz wybrane aktualne wystawy tematyczne. Na drugiej pocztówce znalazły się wyróżnione prace uczestników konkursu plastyczno – fotograficznego pn. ,,Łukowskie muzeum i jego zbiory”.