Przekazanie rzeźby przedstawiającej ks. Stanisława Brzóskę.

przez | 20 listopada 2023

W dniu 15 listopada 2023 r. nastąpiło przekazanie rzeźby przedstawiającej ks. Stanisława Brzóskę dla Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Autorem rzeźby jest Pan Krzysztof Pycka z Adamowa. Rzeźba powstała podczas pleneru rzeźbiarskiego zorganizowanego we wrześniu 2023 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej i Muzeum Regionalne w Łukowie w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego przez Powiat Łukowski. Postać ks. Stanisława Brzóski jest bezpośrednio związana z naszym regionem jak również łukowską kolegiatą. To tu mieszkał i wygłaszał patriotyczne kazania ten ostatni walczący powstaniec. W uroczystym przekazaniu rzeźby na ręce ks. mgr Jerzego Cąkały – proboszcza kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie wziął udział Grzegorz Kochański – prezes TPZŁ, Mariusz Burdach – dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz Krzysztof Osak – rzeźbiarz ludowy. Rzeźbę umieszczono na drewnianym cokole i ustawiono w przedsionku dawnego klasztoru popijarskiego.