Dostępność architektoniczna

Muzeum Regionalne w Łukowie mieści się w zabytkowym budynku dawnego Konwiktu Szaniawskich, powstałym w XVIII w. (1732 r.). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie pod numerem A/661. Budynek w niezmienionym kształcie przetrwał do dnia dzisiejszego. Prawnym właścicielem obiektu jest Powiat Łukowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łukowskiego. Od 1 stycznia 2022 r. w muzeum (od strony dziedzińca muzealnego) dostępna jest specjalna platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Muzeum w miarę swoich możliwości zapewni chętnym osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość zwiedzania ekspozycji po zgłoszeniu telefonicznym, korespondencyjnym lub osobistym.