Dokumenty i materiały historyczne

011    11

Gromadzimy  dokumenty  i  materiały  historyczne,  dotyczące  przeszłości Łukowa i okolic, a także fotografie zabytków architektury i przyrody Ziemi Łukowskiej,  w  tym  już niemal  nieistniejącej architektury drewnianej wsi.

W naszych zbiorach znajdują się też cenne dokumenty z okresu międzywojennego od 1915 do 1939 roku, dokumenty z okresu okupacji m.in.: księga aresztowanych przez gestapo w czasie od 1 kwietnia 1942 roku do 12 lipca 1943 roku, która zawiera 1084 nazwiska ludzi pochodzących z Łukowa i powiatu łukowskiego, zbiór dokumentów osób wywiezionych do Niemiec, ulotki i ogłoszenia oraz inne pisma z tego okresu.

W naszych zbiorach znajdują się też cenne militaria, min. kurtka mundurowa używana podczas II wojny przez żołnierza Pierwszego Pułku Pancernego walczącego na zachodzie w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej gen. Maczka.