II Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej z udziałem dyrektora Muzeum Regionalnego

przez | 23 września 2021

21.09.2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu odbył się II Kongres Kultury, który był wydarzeniem o wymiarze diecezjalnym. W tym ciekawym wydarzeniu wziął udział dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie – Mariusz Burdach Centralnym punktem spotkania była Msza św. w intencji ludzi kultury, której przewodniczył pasterz diecezji siedleckiej Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda.

Swoje referaty wygłosili zaproszeni goście. Ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, mówił o kulturze w ujęciu pontyfikatu Jana Pawła II. Pozostali prelegenci: ks. dr Piotr Tymosiewicz z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej wygłosił wykład pt. „Arteterapia – terapia przez sztukę”, natomiast ks. Paweł Broński, Dyrektor Diecezjalnej Telewizji FARO TV mówił o nowych mediach wizualnych jako narzędziu upowszechniania sztuki i promocji twórców. Podczas Kongresu był czas na dyskusję i wystąpienie Diecezjalnego  Duszpasterza Środowisk Twórczych ks. dra Piotra Radzikowskiego, głównego organizatora tego wydarzenia.

Na zakończenie uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Zuzanny Małgorzaty Budzyńskiej (skrzypce) i Szymona Ogryzka (fortepian).

Kongresowi towarzyszyła wystawa „Ars sacra. Ekslibrisy Zbigniewa Jóźwika. W 95 rocznicę powstania Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki” przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie.