Międzynarodowa umowa o współpracy

przez | 9 listopada 2016

Głównym celem podpisanej umowy jest wymiana doświadczeń w pracy dotycząca różnych kierunków działalności muzealnej, popularyzacja kultury poprzez międzynarodowe przedsięwzięcia i wystawy dotyczące głównie historii narodu polskiego i białoruskiego. Przy okazji pobytu w Brześciu polska delegacja miała okazję zwiedzić przepiękne brzeskie muzea oraz historyczną Twierdzę Brzeską.