,,Miejsca pamięci związane z Powstaniem Styczniowym na Ziemi Łukowskiej” – wystawa pokonkursowa

Wystawa fotograficzna pt. ,,Miejsca pamięci związane z Powstaniem Styczniowym na Ziemi Łukowskiej” – składająca się ze 123 zdjęć nadesłanych w ramach konkursu fotograficznego dofinansowanego ze środków Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863–1864”.