Muzeum Regionalne w Łukowie pamięta o św. Janie Pawle II

przez | 18 maja 2020

 

 

Jednocześnie przypominamy, że w muzeum cały czas dostępna jest dla osób indywidualnie zwiedzających jubileuszowa wystawa czasowa pt. ,,Święty Jan Paweł II – wielki syn naszej Ojczyzny”. Na wystawie można obejrzeć blisko tysiąc eksponatów związanych bezpośrednio z postacią Jana Pawła II. Ukazują życiowe pasje Karola Wojtyły: turystykę i literaturę, jego drogę w Kościele – od momentu święceń kapłańskich po otrzymanie kapelusza kardynalskiego, okres pontyfikatu na stolicy Piotrowej, świadectwa jego nauczania oraz dokumenty i zdjęcia z podróży po świecie. Są to unikatowe zdjęcia, dokumenty, gadżety, plakaty, cenne pamiątki i wydawnictwa książkowe. Wszystkie materiały zostały udostępnione przez Stowarzyszenie ,,Pamięć Jana Pawła II” oraz mieszkańców Ziemi Łukowskiej.