Muzeum

 Muzeum Regionalne w Łukowie czynne jest dla zwiedzających przez sześć dni w tygodniu:     poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00, a także w niedzielę w godz. 11:00 – 15:00                    (z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a także wybranych niedziel, podczas których muzeum organizuje wystawy i plenery odbywające się poza placówką muzealną). W pozostałe dni zwiedzanie jest możliwe po uzgodnieniu osobistym, korespondencyjnym bądź telefonicznym.

Cennik biletów wstępu do muzeum:

 • bilet normalny – 8 zł

 • bilet ulgowy – 5

 • bilet rodzinny – 20 (maksymalnie 6 osób)

 • bilet na warsztaty i lekcje muzealne – 7 zł

 • Niedziela – wstęp bezpłatny

Bilet  ulgowy   (ważny  z  aktualną legitymacją)  przysługuje:   dzieciom, uczniom, emerytom  i  rencistom,  studentom  (do  26.  roku  życia), osobom odbywającym studia doktoranckie, nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, osobom odznaczonym odznaką ,,Za opiekę nad zabytkami” oraz ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”, kombatantom, a także  osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny 3+ (ważny z kartą).

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz innych muzeów państwowych i samorządowych – za okazaniem legitymacji służbowej;

 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – za okazaniem legitymacji służbowej;

 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – za okazaniem Karty Polaka;

 5. dzieciom do lat 7 – za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek;

 6. asystentom osób z niepełnosprawnością;

 7. jednemu nauczycielowi lub opiekunowi grupy przedszkolnej lub szkolnej na każde 15 osób w grupie;

 8. weteranom wojennym i weteranom poszkodowanym – za okazaniem odpowiedniego dokumentu.

Dni ustawowo wolne od pracy w Muzeum Regionalnym w Łukowie:

 • 1 stycznia – Nowy Rok

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli

 • 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych

 • 1 maja – Święto Pracy

 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

 • Święto Bożego Ciała

 • 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

 • 1 listopada – Wszystkich Świętych

 • 11 listopada – Święto Niepodległości

 • 25 i 26 grudnia – 1 i 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia