Niepodległość harcerstwem znaczona. 100 rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego

Wystawa jest częścią jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Składa się z 27 plansz informacyjnych, licznych pamiątek, zdjęć, kronik, rękopisów, pocztówek i znaczków harcerskich, oryginalnych eksponatów z epoki oraz dokumentów opowiadających o bogatej historii organizacji na przestrzeni 100 lat (2018 r.).